Zajęcia z pierwszej pomocy

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna wymaga wiedzy ale przede wszystkim praktyki. Podczas pierwszej godziny zajęć wykładowca pozna i uporządkuje już posiadany przez słuchaczy zasób wiedzy w następujących obszarach:

 

 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy
 2. Bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanych, w tym zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
 3. Ocenę stanu poszkodowanych
 4. Podstawowe wyposażenie zasobnika przedmedycznego
 5. Prawidłowy algorytm resuscytacji krążeniowo oddechowej

Druga godzina zajęć to intensywne ćwiczenia resuscytacji krążeniowo oddechowej na fantomach szkoleniowych typu Laerdal Little Anne QCPR.

 

 1. Każde z urządzeń ma możliwość wizualizacji skuteczności prowadzonej reanimacji, kursant widzi w czasie rzeczywistym co wymaga poprawy i koryguje błędy. Po skończonym cyklu na ekranie widoczny jest procentowy zapis skuteczności całej akcji. Na sąsiednich polach widzimy wyniki kolegów
 2. Dodatkowa możliwość to przełączanie fantomów w tryb wyścigu. Ta opcja nie pokazuje parametrów RKO. Na ekranie są piktogramy w postaci karetek pogotowia w ilości adekwatnej do kursantów które jadą do mety tym szybciej im poprawniej jest prowadzona RKO
 3. Uczestnicy podzieleni na dwuosobowe zespoły prowadzą naprzemian reanimację w zadanym czasie ucząc się współpracy i ćwicząc zmianę ról w zespole
 4. Kursanci wyposażeni w środki ochrony osobistej nie są narażeni na żadne infekcje podczas zajęć a permanentne stosowanie jednorazowych masek i rękawiczek wyrabia prawidłowy odruch dbania o własne bezpieczeństwo w realnej sytuacji
 5. Do dyspozycji ćwiczących będą także fantomy niemowląt, reanimacja tak małych poszkodowanych wymaga wyczucia i opanowania emocji
 6. Wszyscy uczestnicy zapoznają się z AED (Automated External Defibrylator). Urządzenie jest coraz szerzej dostępne, jego prawidłowe użycie zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanych o około 80%

 

Po tak wyczerpującym treningu słuchacze będą mogli nieco odpocząć ale nie oznacza to bezczynności. W trzeciej godzinie skupimy się na zaopatrzeniu urazów i zranień ze szczególnym uwzględnieniem krwotoków. 

Uczestnicy wyposażeni w opatrunki osobiste typu wojskowego nauczą się jak skutecznie i prawidłowo zakładać:

 

 1. Opatrunek osłaniający

 2. Opatrunek uciskowy
 3. Opatrunek okluzyjny, przy wykorzystaniu np. folii NRC

 

Dodatkowo, w ramach pokazu, udostępniona zostania staza taktyczna CAT oraz opatrunek wentylowy.  Te nieocenione w warunkach realnego zagrożenia bojowego środki opatrunkowe to podstawa na współczesnym polu walki.